AWARIA WODY


Informujemy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej, w dniu 08.10.2022r. wstrzymano dostawy wody do budynków położonych w m. Cekanowo i Miszewko Strzalkowskie. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 11.00.

sss