Zespół Fundacji EKOOSTOJA

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i
Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”
mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł
dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez
rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy
zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na
lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu
II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem projektu jest:
– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników
zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw:
mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;
– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na
zrównoważony rozwój na wsi;
– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już
istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
– zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.
————————-
Grupa docelowa to:
– osoby w wieku powyżej 18 lat,
– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego,
śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na
terenach wiejskich.
Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie,
województwo łódzkie, województwo śląskie.
Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 150 osób z 3 wyżej
wskazanych województw, w tym 70 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 40
osób z woj. śląskiego i łódzkiego.
TEMATYKA SZKOLEŃ (klikając na dany temat, dowiesz się więcej o
szkoleniu)
* Apiterapia
* Miód pitny z własnej pasieki
————————-
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW
tel.: 782-853-257
Fundacja EKOOSTOJA
ul. Plac Wolności 28
97-540 Pławno
sss