Budżet gminy na rok 2019 przyjęty

W dniu wczorajszym odbyła się II sesja Rady Gminy, podczas której przyjęto budżet gminy na rok przyszły oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2029. Przyjęta bez głosu sprzeciwu uchwała budżetowa zakłada dochody gminy Słupno w kwocie ok.60,6 mln złotych a wydatki na poziomie 60,1 mln zł. Nadwyżka w wysokości 500 tys. zł przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki. Na inwestycje gminne przeznaczono w przyszłym roku ponad 15 mln zł.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę o uruchomieniu i zasadach działania programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, uchwałę o zasadach korzystania ze świetlic wiejskich, uchwałę w sprawie nadania imienia rondu w Liszynie i uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Gminy zdecydowała o likwidacji (z końcem roku) Centrum Usług Wspólnych w Słupnie, którego zadania przejmie Urząd Gminy.

sss