Zmiana rozkładów linii szkolnej G1.


Informujemy, że od dnia 13 października (wtorek) skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkole w Liszynie:
1. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:30 we wtorki i piątki,
2. Zmienione zostaną niektóre kursy popołudniowe na obszarze Rydzyna,
Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych w Cekanowie

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Cicha oraz ul. Jodłowa, od dnia 07 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.
Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.
W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego informuje się mieszkańców Gminy Słupno a szczególności miejscowości BIELINO i WYKOWO, że w dniach 6-9 października 2020 r. w godzinach 8:00-10:00 odbędą się ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności obejmujący wspomniane miejscowości i Gminę Słupno.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

  • Mijakowo w dniu 09.10.2020r. w godz. 08:30–13:30
  • Miszewko-Stefany w dniu 09.10.2020r. w godz. 08:30–13:30
  • Sambórz w dniu 09.10.2020r. w godz. 08:30–13:30

Komunikat Krajowej Izby Kominiarskiej

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021 o obowiązkach związanych  z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim i zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. Czytaj dalej Komunikat Krajowej Izby Kominiarskiej

Objazd na ul. Pocztowej oraz na linii autobusowej S3

W związku z przebudową ulicy Pocztowej w Słupnie, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego, w tym zmiana w organizacji linii autobusowych:
  1. Z uwagi na charakter planowanych prac budowlanych (prowadzenie prac w wykopie otwartym, budowa sieci, budowa nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz przebudowa obiektu mostowego) prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ulicy Pocztowej dla ruchu kołowego, z możliwym dopuszczeniem jedynie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku ulicy (po zakończeniu prac w głębokich wykopach). Dla ruchu innego niż lokalny wyznaczono objazdy przez Wykowo.
  2. Autobusy linii S-3 skierowane będą objazdem przez Wykowo. Nie będą obsługiwane przystanki na ul. Pocztowej: Słupno GOPS, oraz Słupno Bociania.
  3. Autobusy linii szkolnej G-1, na zasadzie wyjątku będą wykonywały kursy normalną trasą (z obsługą przystanków Słupno Bociania, Słupno GOPS). Autobusy te, jako jedyne, będą indywidualnie przepuszczane przez plac budowy (o ile będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa).

Zmiana rozkładów linii szkolnej G1

Informujemy, że od dnia 16 września skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkole w Liszynie:
1. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:30 w poniedziałki i czwartki,
2. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:40 w środy,
3. I kursy popołudniowe w Poniedziałki, Środy, Czwartki przesunięto z godz. 12:55 na 13:35.

Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Przerwa w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
– Wykowo w dniu 21.09.2020r. w godz. 09:00–13:00 (wyłączony obwód kierunek wał)
– Cekanowo ulica Mazowiecka, Gulczewo, Mirosław, Stare Gulczewo w dniu 25.09.2020r. w godz. 16:00–18:00
– Cekanowo ulica Mazowiecka, Gulczewo , Mirosław, Stare Gulczewo w dniu 02.10.2020r. w godz. 16:00–19:00

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
– Mijakowo w dniu 08.09.2020r. w godz. 09:00–14:00
– Święcieniec w dniu 08.09.2020r. w godz. 09:00–14:00