Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, iż do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację.

Wzory deklaracji dostępne są na stronie CEEB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklaracje można złożyć w formie:

  • elektronicznej, czyli przez internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu,
  • papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Słupnie pok. 4 lub wysłać listem na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

Każdy właściciel/zarządca zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli przekazywał tego rodzaju informacje w ramach inwentaryzacji.  Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

spot TV https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SsH2Pn&mc=JC&s=BRWazbp&u=MDzn8&z=Et2h9VN&]

sss