Chroń pszczoły i inne owady zapylające!!!

Ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu to podstawowy wymóg integrowanej ochrony roślin. Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.
W związku ze wzrostem zagrożenia dla pszczół oraz sygnałami w sprawie zatrucia rodzin pszczelich na terenie naszej Gminy prosimy o zapoznanie się z komunikatem: http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_warszawa/aktualnosci/pszczoly_2021/komunikat_wiorin_pszczoly_2021.pdf
sss