Czyste powietrze – wyższe dofinansowanie

Od 21 października osoby, które zarabiają mniej mogą wnioskować o podwyższoną kwotę dotacji w programie „Czyste powietrze”. Będą mogły otrzymać do 37 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

Wyższe dotacje będą przeznaczone dla osób mniej majętnych. Będą one mogły otrzymać do 32 tys. zł dotacji (37 tys. z instalacją fotowoltaiczną). Podwyższone wsparcie finansowe będzie można otrzymać także, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł. Żeby móc skorzystać z podwyższonego finansowania, przyszli beneficjenci będą musieli uzyskać od gminy zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wyższe dotacje to konsekwencja zmiany przepisów m.in. ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzonej ustawą o biokomponentach i biopaliwach, a także rozporządzenia Ministra Klimatu ws. wzoru żądania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oraz wzoru tego zaświadczenia, które będą wydawane przez gminy.

sss