Dodatek elektryczny

To kolejny sposób rządu na czasy kryzysu energetycznego. Wniosek od grudnia 2022!

Dodatek elektryczny 1000 zł i 1500 zł przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do  1 lutego 2023 r. Wnioski złożone  po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wnioski będzie można składać w Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26a, pok. Nr 15, 16 – w godz. pracy Centrum, tj. pn. 9.00-17.00;  wt.-pt. 8.00-16.00.  Wnioski można składać osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP.

Dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pelet, gaz LPG, drewno kawałkowe czy olej opałowy.

Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. „Jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny”.

Dodatek elektryczny także bez deklaracji CEEB i wniosku

W nowych przepisach z 27 października zapisano, że, dodatek elektryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna.

sss