DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Gmina Słupno otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

  • Budowa placu zabaw w Bielinie – SOŁECTWO BIELINO – 10 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie nowego placu zabaw w Bielinie. Dzięki temu przedsięwzięciu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Plac zabaw pozwoli spełniać marzenia dzieci i wyrównywać ich szanse rozwoju oraz budować relacje i więzi z rówieśnikami.

  • Zakup oświetlenia ulicznego solarnego –    SOŁECTWO SZELIGI – 10 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szeligi. Celem inwestycji jest doświetlenie miejsc oddalonych od istniejących linii energetycznych. Montaż latarni solarnych poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg oraz jednocześnie zredukuje koszty związane z budową nowego oświetlenia drogowego.

  • Kolejnym pozyskanym dofinansowaniem jest pomoc z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Otrzymana kwota dofinansowania to 100 000,00 zł, co stanowi 50% szacunkowego całkowitego kosztu realizacji zadania. W ramach zadania planowane jest doświetlenie lampami solarnymi ulic na terenie gminy Słupno.

Montaż lamp planowany jest w następujących miejscowościach:Bielino, Cekanowo, Nowe Gulczewo, Miszewko Stefany, Słupno, Rydzyno, łącznie 26 sztuk.

Lampy solarne zostaną zamontowane w miejscach oddalonych od istniejących linii energetycznych,  w których zachodzi konieczność doświetlenia terenu.

sss