Ekologiczny Piknik Rodzinny

W Stanicy Wodnej „Flis” 8 września odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny.
 
Głównym założeniem organizatorów było propagowanie ekologii w środowisku lokalnym. Gości przywitała Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, Pani Bożena Wernik -Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz Pani Agnieszka Ruclak -Zastępca Wójta.
 
Odbyły się również X Regaty Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Prezesa Stowarzyszenia „Flis”
Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno wręczył puchary zwycięzcom. Towarzyszyli mu Radni Gminy Słupno: Paweł Baranowski, Janusz Szenk oraz Zdzisław Borowski -Prezes Stowarzyszenia. Na pikniku obecni byli pozostali Radni: Małgorzata Sawicka, Agnieszka Karpińska-Rosiak, Anna Zalewska , Tomasz Piórkowski oraz Władysław Grabowski.
 
Wydarzenie zakończyło się biesiadą przy ognisku.
 
Dziękujemy za obecność wszystkim Mieszkańcom Słupna i okolic. Zapraszamy do fotogalerii. Więcej zdjęć na stronie Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno
 
Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 tyś złotych.
sss