Frekwencja wyborcza w gminie Słupno na godz: 12:00 i 17:00

Frekwencja wyborcza w gminie Słupno na godz. 17:00 wyniosła 30,58%. Liczba uprawnionych do głosowania 6629

Frekwencja wyborcza w gminie Słupno na godz. 12:00 wyniosła 11,68%. Liczba uprawnionych do głosowania 6616

sss