GABINET DENTYSTYCZNY OTWARTY DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY SŁUPNO

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2021 r. Marcin Zawadka- Wójt Gminy Słupno podpisał porozumienie z Centrum Medycznym Borowiczki Sp. z o.o. na sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Słupno. Podczas trwających wakacji, następnie przez cały rok szkolny 2021/2022, uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z gabinetu dentystycznego położonego przy ul. Borowickiej 3b w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek 16.30-18.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00-15.00
Piątek 12.00-14.00
Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji najpóźniej w dniu wizyty oraz okazania się ważną legitymacją szkolną.
sss