Gmina pozyskała 924.843 zł dofinansowania do linii autobusowych.

Gmina Słupno ponownie pozyskała od Wojewody Mazowieckiego dopłatę do funkcjonowania gminnych linii komunikacyjnych S-1, S-2 i S-3.

Agnieszka Ruclak – zastępca Wójta Gminy w płockiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podpisała umowę na dopłatę do gminnych linii autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych opiewająca na kwotę 924.843zł. Środki możemy wykorzystać na pokrycie kosztów transportu publicznego.

Gmina Słupno jako jedna z pierwszych gmin w Polsce skutecznie brała udział w kolejnych naborach ogłaszanych przez Wojewodę Mazowieckiego na środki z Funduszu począwszy od lipca 2019r, tj. od wejścia w życie Ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Uzyskane kwoty dopłat wyniosły kolejno: w 2019r – 37.480 zł, w 2020r – 474.790 zł, a w roku 2021 – 822.897 zł.

sss