GMINA SŁUPNO LIDEREM W POZYSKIWANIU DOTACJI

Koniec października przyniósł dobre informacja dotyczące składanych przez Gminę Słupno wniosków o dofinansowanie. Z przyjemnością informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 12 października br. zatwierdził do dofinansowania projekty w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na liście tej znalazł się  projekt Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą. w kwocie 3 213 987,00 zł, z następującym montażem finansowym:

w roku 2022 –    500 000,00 zł,

w roku 2023 – 1 000 000,00 zł,

w roku 2024 – 1 713 987,00 zł. 

Weryfikacja kosztorysów, następnie rozstrzygniecie postępowania przetargowego pozwoli na uszczegółowienie powyższych wartości.  Jednak możemy poinformować, że projekt pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno-Słupno (ul. Pocztowa) wraz z przebudową mostu na rzece Słupiance oraz drogami osiedlowymi (ul. Bociania, Żurawia, Orla)”, wraz z zaprojektowanym oświetleniem ulicznym będzie realizowany. Warunkiem  do jej  realizacji jest konieczność podpisania umowy na ten cel do końca 2023 roku.

Jednak najbardziej satysfakcjonującą informacją tego miesiąc okazało się ogłoszenie wyników naboru „POLSKI ŁAD” Na ten nabór Gmina Słupno składała wnioski w lipcu 2021 roku czyli chwilę po nawałnicy jaka nawiedziła nasze tereny. Akceptację rządu uzyskały dwa z nich, tj.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” przyznano środki wysokości  ośmiu milionów złotych oraz „Budowa mostu i dróg dojazdowych  w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi.” –przyznano środki  wysokości dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych.

Zadania wodno-kanalizacyjne ujęte we wniosku to  ponad 40 projektów  inwestycyjnych, polegających na rozbudowie i przebudowie  sieci wodociągowej  i sieci kanalizacyjnej. Wśród nich znalazła miejsce:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla mieszkaniowego nad Słupianką przy ul. Pocztowej ,modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo – Gulczewo – Słupno, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Międzylas w Borowiczkach – Pieńkach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Miszewka Strzałkowskiego, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wykowie.

Zadania  te realizowane będą w okresie powyżej dwunastu miesięcy i w dużej większości zaspokoją oczekiwania obecnych i przyszłych mieszkańców Gminy Słupno w tym zakresie. Dla porównania tylko w roku 2021 na nowe inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne Gmina Słupno wydała około 1 mln zł.  

Budowa mostu w Szeligach wraz z drogami dojazdowymi, ze względu na swój charakter planowana jest do  realizacji w roku 2022.

GMINA SŁUPNO JAKO LIDER W POWIECIE PŁOCKIM W POZYSKIWANIU DOTACJI ZOSTAŁA ZAPROSZONA DO WARSZAWY ABY Z RĄK WOJEWODY MAZOWIECKIEGO ODEBRAĆ SYMBOLICZNĄ PROMESĘ

sss