Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 20 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Całe spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Natomiast konkurs przebiegał pod czujnym okiem jury w składzie: Zbigniewa Dziecinnego – Komendanta Gminnego Związku OSP, Krzysztofa Rygiera – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Agnieszki Ruclak – Wicewójt Gminy Słupno oraz nauczycieli z poszczególnych szkół. Na spotkaniu obecna była Pani Agnieszka Karpińska-Rosiak – Radna Gminy Słupno.

Dwudziestu uczestników ze szkół podstawowych z terenu gminy Słupno zmagało się z pytaniami dotyczącymi wiedzy nt.„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy byli zwycięzcami, bo każdy z nich posiada ogromną wiedzę na temat ratownictwa i pożarnictwa ale troje z każdej grupy wiekowej otrzymało puchary i nagrody za najlepsze wyniki. Każdy uczeń otrzymał upominek od sponsorów oraz dyplom za udział w konkursie. Natomiast dwóch uczniów, którzy uzyskali I miejsce będą uczestniczyli w marcu w Ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej.
W koronacji uczestników uczestniczyła Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Powiatu Płockiego oraz przedstawiciele firm sponsorujących nagrody.
Dziękujemy organizatorom za przygotowanie spotkania, natomiast dzieciom gratulujemy wiedzy i odwagi.🏆🖐

 

sss