HARMONOGRAM DYŻURÓW DORADCY MODR W GMINIE SŁUPNO Od 6 maja do 15 czerwca 2020 r.

Data Miejsce Godz.
06.05.2020 – środa Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
13.05.2020 – środa Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
15.05.2020 – piątek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
19.05.2020 –  wtorek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
27.05.2020 –  środa Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
29.05.2020 –  piątek Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
01.06.2020 – poniedziałek Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
03.06.2020 –  środa Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
08.06.2020 –  poniedziałek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
10.06.2020 –  środa Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
15.06.2020 – poniedziałek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30

Edyta Trojanowska
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock
ul. Zglenickiego 42 D
09-411 Biała
tel: 723 436 142/24 268 60 99

sss