Informacja

Szanowni Państwo

Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie informuje, że z dniem 28 grudnia 2023 r. od godziny 12:00 zostanie zablokowana możliwość przyjmowania wniosków o dowód osobisty, jak również od godziny 9:00 nastąpi wyłączenie usługi składania wniosków o dowód dla dzieci lub podopiecznych prze e-usługę.

Skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego 28 grudnia 2023 r. spowodowane jest koniecznością wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 r. rozwiązań technicznych umożliwiających dostosowanie sytemu do nowo obowiązujących przepisów związanych z realizacją projektu e-dowód 3.0 (wniosek elektroniczny w urzędzie).

sss