INFORMACJA DOT. PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE

Informujemy, iż od 3 listopada br. (od wtorku) w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie pracuje w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.

GOPS Słupno będzie prowadził obsługę interesantów w sprawach z zakresu obsługi świadczeń (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, 500+, fundusz alimentacyjny, dożywianie) przez pracowników za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, telefonicznej jak również w formie papierowej. Dokumenty prosimy składać do urny znajdującej się przed wejściem do budynku.

Kontakty do poszczególnych działów są na stronie internetowej www.gops.slupno.eu– Wszelkie informacje można uzyskać e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu- Telefon/fax 24 261 91 78

sss