INFORMACJA O SYSTEMIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PORADNICTWA

Ministerstwo Sprawiedliwości Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich dotyczącym prowadzi działania promujące usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Szczegółowa informacja o osobach mogących skorzystać z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pobierz
Szczegółowa informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pobierz
Lista punktów w powiecie płockim udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa w powiecie płockim  pobierz

sss