INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY W URZĘDZIE GMINY W SŁUPNIE

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu Gminy Słupno, jednocześnie mając na uwadze wzrost zakażeń wirusem SARS-COV-2, apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum i korzystanie z komunikacji telefonicznej, internetowej lub drogą pocztową.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 24 267-95-60,24 267-95-61, natomiast sprawy urzędowe należy załatwić bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym. Aktualne numery telefonów do pracowników merytorycznych każdego wydziału dostępne są na stronie: http://ugslupno.bip.org.pl.

Podczas składania dokumentów prosimy o korzystanie z platformy E-PUAP, adresu e-mailowego: ug@slupno.eu  lub przesłanie  drogą pocztową na adres:  ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

W przypadku niezbędnego załatwienia sprawy bezpośrednio w Urzędzie Gminy Słupno bardzo prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności, tj.:
– zakładanie maseczek,
– dezynfekcję rąk przy wejściu
– zachowanie bezpiecznej odległości.

sss