INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno informuje, iż termin zakończenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupno zostaje przedłużony do dnia 10grudnia2020r.

W związku z powyższym ankieterzy firmy EkoDialog, posiadający stosowne upoważnienia Wójta Gminy Słupno, będą w dalszym ciągu prowadzić spis: zbiorników bezodpływowych (szamb) przydomowych oczyszczalni ścieków Mieszkańców Gminy Słupno, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:

Podstawowe informacje na temat instalacji (m.in.: rok budowy, pojemność) Informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

sss