Jubileusz 50-lecia małżeństwa w Gminie Słupno

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie” – K.I.Gałczyński.
 
50-lecie pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica. Ożywiają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
 
W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia uroczystość w Gminie Słupno miała odmienną formę. Odznaczonych zostało 8 par z terenu gminy Słupno, które związek małżeński zawarły przed 50 -laty. W dniu 24 marca 2021 r. Marcin Zawadka- Wójt Gminy Słupno wręczył medale 5-ciu parom, które wyraziły zgodę na uroczyste przekazanie oznaczeń.
 
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności💐
sss