Kolejne wsparcie dla strażaków – ochotników

30 sierpnia wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka oraz skarbnik gminy Beata Łapiak w Ministerstwie Sprawiedliwości  podpisali umowę dotyczącą dotacji celowej w kwocie 16.830 zł dla strażaków – ochotników z terenu gminy Słupno. W imieniu ministra sprawiedliwości umowę parafował Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uzyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy uzyskają nowe drobne wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym.

W kadencji 2014 – 2018 jednostki OSP z terenu gminy Słupno uzyskały wsparcie z Urzędu Gminy w kwocie ok. 1,4 mln zł.

sss