Komisja d/s ustalenia przyczyn i okolicznosci katastrofy z 17/18 lipca 2021r.

W ostatnich dniach lutego odbyło się spotkanie Komisji działającej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy zaistniałej w nocy z 17 na 18 lipca 2021r. Posiedzenie dotyczyło rozmycia przegrody suchego zbiornika na rzece Słupiance. Uczestniczył w nim Wójt Marcin Zawadka wraz z Naczelnik Wydziału Inwestycji- Panią Joanną Wereszczyńską. Ze strony Wydziału Inspekcji i Kontroli w WINB obecni byli: Naczelnik Mirosława Kamińska, Ewa Tylko-Kaczyńska , Mariusz Szymański. W spotkaniu uczestniczyli również Piotr Feliniak – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku oraz Przemysław Derengowski – autor protokołów kontroli okresowych.

Wraz z autorami ekspertyzy technicznej wykonanej w grudniu 2021 ustalono, że  „Uporządkowanie terenu katastrofy i zabezpieczenie obiektu opisane w ekspertyzie winno nastąpić w terminie do 30 czerwca 2022r. Roboty te nie będą dotyczyć rozbiórki pozostałej części zapory, którą należy wzmocnić w ramach doprowadzenia tej części obiektu do stanu właściwego. Przywrócenie całości obiektu do właściwego stanu technicznego powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.”

Jak wynika z ustaleń, do czasu doprowadzenia przez PGW Wody Polskie zapory zbiornika suchego do stanu właściwego,  cała infrastruktura będzie pod stałym monitoringiem a w razie konieczności zostaną podjęte czynności minimalizujące ewentualne ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia bądź środowiska. Przedstawiciele Gminy zawnioskowali o podjęcie jak najszybciej czynności zmierzające do regulacji prawnych i  faktycznych mających na celu wykorzystanie rowów tzw. Kanałów ulgi w Borowiczkach- Pieńkach aż do przywrócenia pełnienia ich właściwej funkcjonalności (drożności)

sss