Komunikat dot. obowiązku odśnieżania dachów

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominają administratorom, właścicielom i zarządcom obiektów o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, o którym mowa w  art. 61 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. W szczególności dotyczy niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania nawisów śniegu i lodu.
W tym okresie,  oprócz opadów śniegu, mogą pojawiać się również opady marznącego deszczu, gołoledź, zawiewanie śniegu oraz niskie temperatury. Dlatego też prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i obserwowanie komunikatów w mediach.

sss