Komunikat o wymianie podliczników w Słupnie

W związku z kontynuacją wdrażania radiowego systemu wodomierzy, Gmina Słupno zwraca się do wszystkich mieszkańców, którzy są objęci obowiązkową wymianą legalizacyjną podlicznika  (wodomierz na ogród) o niezwłoczne dokonywanie zakupu nowych urządzeń, jak również systematyczne dokonywanie wymiany i zgłaszanie tego faktu do Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Słupnie lub konserwatora obsługującego dany teren.

Dla wodomierzy okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat. Przypominamy, że za legalizację ponowną wodomierza odpowiedzialny jest użytkownik. Nie dokonanie wymiany podlicznika spowoduje odczyt poboru wody i odprowadzania ścieków tylko z wodomierza głównego !!!

Do wymiany powinny być zastosowane wodomierze objętościowe firmy Diehl Metering Sp. z o.o. typu Altair V3, gdyż są to wodomierze kompatybilne z wprowadzanym na terenie Gminy Słupno systemem zdalnego odczytu drogą radiową. Wodomierze winny być montowane w instalacji zimnej wody zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji techniczno – ruchowej wodomierzy.

Do zaplombowania wodomierza i montażu nakładki radiowej należy wezwać konserwatora obsługującego dany teren – P. Wachaczyk Sylwester tel. 692 408 047

sss