KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gmina Słupno uprzejmie informuje, że w dniu 28.01.2019r. odbędzie się odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania dla nieruchomości zamieszkałych przy ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie realizowany w godz.: od 6:00 do 22:00 .
Odpady zgromadzone w oznaczonych kodami kreskowymi pojemnikach, należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz.: 6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru.

sss