Lekcja dla Rodaka

To było piękne podsumowanie akcji „Lekcja dla Rodaka” i wcześniejszych spotkań w gminie Słupno. W Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie 18 maja podsumowano cały projekt. Uczniowie ze szkół z terenu gminy, nauczyciele, radni, przedstawiciele Urzędu Gminy, GOK, wójt gminy Marcin Zawadka, wicewójt Agnieszka Ruclak, radni i zaproszeni goście spotkali się z prezes „Fundacji dla Rodaka” Joanną Wilk-Yaridiz oraz szóstką jej podopiecznych, naszymi rodakami z Kazachstanu (trzy osoby), Mołdawii, Białorusi i Ukrainy. Tym razem studiujący na tzw. roku wstępnym już w Polsce młodzi ludzie opowiadali głównie o Kazachstanie, swoich przodkach, którzy trafili tam przymusowo z Polski.
– Obowiązywała zasada, że kto nie pracuje, ten nie je – mówił 23-letni Eugeniusz Komerist z Karagandy w Kazachstanie, który chce w Łodzi studiować chemię. – Opowiadała mi tym babcia, która musiała pracować, gdy miała zaledwie 6-7 lat.
Studenci zarazili wszystkich radością życia, optymizmem. Podkreślali, że chcą mieszkać w Polsce, założyć rodziny, czuć się, jak w swoim domu. Zaśpiewali m.in. „Szła dzieweczka”, „My, pierwsza brygada” i „Wszyscy Polacy”. A publiczność szybko włączyła się do wspólnego śpiewania.
Spotkanie z pewnością na długo zostanie w sercach zarówno gości, jak i uczestników spotkania z naszej gminy.
– Naród, który nie pamięta o swej przeszłości, może zaginąć – podkreślił wójt Marcin Zawadka. Zapewnił, że gmina Słupno nadal będzie angażować się w projekty, związane z pomocą dla Rodaków.

sss