LXVI sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się LXVI sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu oraz WPF środków pozyskanych z zewnętrznych dofinansowań, tj.: kwoty 47.076,00 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Samorządu, które zostaną przeznaczone na zadania pn. „Czyste powietrze” oraz „Piknik Ekologiczny” oraz kwoty 40 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na „Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno”.

Dzisiejsza sesja Rady Gminy była szczególnie ważna dla mieszkańców Nowego Gulczewa. Powodem była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości na ich terenie. Obecnie działka należy do prywatnego Inwestora, który chcę ją przeznaczyć na szeroko rozumianą działalność hotelową. Mieszkańcy nie zgadzają się na planowaną inwestycje obawiając się o swoje bezpieczeństwo i widząc w niej potencjalne zagrożenia. Nowe Gulczewo to gęsto zabudowana dzielnica domków jednorodzinnych, pełniąca funkcję podmiejskiego azylu. Niestety Gmina Słupno nie posiada w tych okolicach własnych terenów zielonych, parku czy miejsca dla młodzieży takiego  jak skatepark. Mieszkańcy od dawna postulowali by na terenach przyległych do ich uliczek powstało takie miejsce. Dziś wójt Marcin Zawadka zaproponował Radzie wykupienie tam terenu. Działka, która wzbudza kontrowersję ze względu na planowaną inwestycję miałaby zostać zagospodarowana ze środków gminnych i służyć mieszkańcom. „Gmina jest po to aby się wspierać i sobie nawzajem pomagać – mówił Wójt – Jestem wójtem wszystkich: zarówno przedsiębiorców jak i mieszkańców. Dlatego nie mogę stanąć tylko po jednej stronie. Uważam jednak, że powstanie kontenerowego obiektu hotelowego w Nowym Gulczewie za  absolutnie niedopuszczalne. Muszę szukać dobrego rozwiązania. Dlatego warto wykorzystać powstałe zagrożenie jako szansę do podjęcia szybszej decyzji o zakupie działki w Nowym Gulczewie. W ten sposób pomożemy naszym sąsiadom z Nowego Gulczewa, a dodatkowo stworzymy im miejsce wypoczynku i relaksu. Docelowo chciałby, żeby powstała tam nowa duża świetlica, a obecna zostałaby przekształcona w oddział przedszkolny. Będzie to dobre rozwiązanie dla mieszkańców, którzy często nie meldują się w naszej Gminie, w obawie przed problemem z uzyskaniem miejsca dla swoich dzieci w Płocku”.

Radna Magdalena Durniat kilkukrotnie prosiła radnych o wsparcie i poparcie uchwały intencyjnej, która na dzień dzisiejszy pozwala jedynie na negocjacje inwestorem w sprawie wykupu terenu. „My tego tematu nie zostawimy. Ta uchwała ma nam otworzyć drzwi do działania” – prosiła radna. Dodatkowo radna Anna Zalewska poprosiła „o głos rozsądku i zagłosowanie radnych za przyjęciem uchwały”. Największe wątpliwości co do zasadności zakupu w tym miejscu ziemi miał radny Józef Rączkowski oraz radny Andrzej Mioduski,. Głos zabrał również Radny Jarosław Śliwiński oraz przewodnicząca rady Małgorzata Sawicka. Ostatecznie uchwała została przegłosowana przez większość radnych w stosunku (11:1). Na koniec pani Magdalena Durniat oraz wójt Marcin Zawadka podziękowali wszystkim głosującym. W wolnych wnioskach głos w dyskusji zabrali również mieszkańcy, proponując rozważnie działań  zmierzających być może do uniknięcia w przyszłości takich sytuacji.

Warto zaznaczyć, że podjęcie dzisiejszej uchwały jest jedynie „procesem intencyjnym”. Teraz Gmina może przystąpić do negocjacji cenowych z inwestorem. Jak twierdzi Wójt „trzeba powołać szeroką reprezentację społeczną składającą się z radnych i mieszkańców do podjęcia negocjacji z właścicielem nieruchomości”.

Jednak to nie jedyna uchwała podjęta w dniu dzisiejszym o nabyciu działki do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Przegłosowano również nabycie działek w miejscowościach: Szeligi, Wykowo oraz Liszyno. Dodatkowo została przegłosowana też uchwała o zbyciu działki w Liszynie. Radni dziś podjęli również uchwałę o wyrażeniu zgody na użyczenie działki dla OSP Słupno na 10 lat z przeznaczeniem na zadania OSP Słupno. Działka ta jest położona tuż przy strażnicy OSP. Celem umożliwienia nadawania adresów nieruchomościom położonych przy drodze krajowej, podjęto Uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego Gminy Słupno a Gminy Miasta Płock.

Kolejna uchwała dotyczyła zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Jest to kolejny krok w procesie wyborów ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Płocku i Sądzie Okręgowym w Płocku. Zasięgnięcie opinii komendanta wojewódzkiego Policji ma charakter obligatoryjny i jej brak uniemożliwia dalsze procedowanie zgłoszeń.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss