Mieszkanie Plus – Infolinia

Rządowy Program Mieszkanie Plus to realne wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, również pomoc w  przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych. Kierowany jest do wszystkich grup społecznych, dający szansę na popraw warunków życiowych.
Mieszkanie Plus to również realne wsparcie dla miast, miasteczek czy gmin, borykających się: ze zbyt małą liczbą mieszkań socjalnych. To także rewitalizacja gospodarstw domowych.
W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił Ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.
W przypadku pytań kierowanych do urzędu, uprzejmie proszę o przekazywanie ww. numeru interesantom.

Z poważaniem
Dyrektor Biura KZN
/-/Stanisław Skoczylas

sss