MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku ze zbliżającymi się terminami odbioru odpadów w ramach mobilnej zbiórki Urząd Gminy w Słupnie przypomina o konieczności złożenia wniosku na odbiór ww. odpadów. Wypełniony wniosek należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@slupno.eu,  pocztą na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno lub osobiście w Urzędzie Gminy.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na wywóz ww. odpadów należy składać w terminie od 14 do 7 dni przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy lub pod linkiem:  https://slupno.eu/gminna-gospodarka-odpadami/.

NIERUCHOMOŚCI NIEZGŁOSZONE W TERMINIE NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE!

 W RAMACH MOBILNEJ ZBIÓRKI BĘDĄ ZBIERANE:

  • meble,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • opony (rocznie 4 szt. opon pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T nie pochodzące
    z działalności gospodarczej lub rolniczej),
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, bez gruzu, papy i styropianu budowlanego.

WAŻNE! Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00 rano.

sss