Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w kwietniu

ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW

  • wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów
  • budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego

    Wniosek.pdf
sss