„Moja Woda” -nabór wniosków

Informujemy, iż od dnia 01.07.2020r.  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Moja Woda”
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
Finansowanie Programu „Moja Woda” obejmuje: zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakładce „Programy 2020”: http://wfosigw.pl/

sss