Można składać wnioski dotyczące strat z powodu suszy oraz huraganów

Uwaga mieszkańcy! W związku z suszą i huraganami, które nawiedziły gminę Słupno, wójt Marcin Zawadka powołał trzy komisje do spraw szacowania szkód. Poszczególne komisje zajmują się szacowaniem szkód, spowodowanych suszą, szkodami w budynkach gospodarczych oraz w budynkach mieszkalnych.

Osoby poszkodowane do 9 lipca 2018 r. mogą wypełnić odpowiedni wniosek, druki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Słupno.
Informacje dotyczące szkód z powodu suszy można uzyskać w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Słupno (tel. 24 267 95 75).
Informacje w sprawie zniszczeń budynków gospodarczych przez huragan można uzyskać w pokoju nr 7 (tel. 24 267 95 71).
Natomiast informacje w sprawie szkód wyrządzonych przez huragan w budynkach mieszkalnych dostępne są w Dziale Pracy z Jednostką i Rodziną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie lub pod nr tel. 24 261 91 78.
Szczegóły – w załączniku
huragan

sss