Nowa jakość w Radzie Gminy Słupno

We wtorek 29 sierpnia zainaugurowała działalność nowa Rada Gminy Słupno. Spokój, merytoryka, profesjonalizm, zgoda. To wrażenia, jakie nasuwają się po pierwszej sesji nowej rady. Przewodniczącym rady został jednogłośnie radny Dariusz Kępczyński, który jest gwarantem nowej jakości w samorządzie gminy.

Punktualnie o godz. 14.00 radny senior Andrzej Pietrzak rozpoczął pierwsze posiedzenie Rady Gminy, które cieszyło się wielkim powodzeniem ekip telewizyjnych. Trudno ukryć fakt, że nowa rada jest zdominowana przez radnych Stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno, którzy wzięli na siebie ciężar i odpowiedzialność za losy gminy. Na pierwszej sesji, z przyczyn osobistych, zabrakło dwóch radnych, Piotra Węglińskiego i Marcina Gorzelanego. Decyzją mieszkańców, Rada Gminy została radykalnie odmieniona i odmłodzona (radny senior ma zaledwie 58 lat). Aż 12 radnych to debiutanci w samorządzie, wliczając w to radną Małgorzatę Sawicką, która wprawdzie po raz drugi została wybrana do rady, ale jej poprzedni staż to zaledwie miesiąc pracy w samorządzie.

Na początku sesji radni złożyli ślubowanie, a zdecydowana większość z nich ślubowanie zakończyła słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Kulminacyjnym punktem pierwszego posiedzenia radnych był wybór przewodniczącego. Jedyny kandydatem był Dariusz Kępczyński, który został wybrany w tajnym głosowaniu jednogłośnie na tę funkcję. Radny Kępczyński imponuje doświadczeniem samorządowym, gdyż to jego szósta kadencja w Radzie Gminy. Na wiceprzewodniczącą, również jednogłośnie, została wybrana radna Małgorzata Sawicka. Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący Dariusz Kępczyński przypomniał , że poprzednia rada została odwołana w wyniku niezadowolenia społecznego z jakości pracy radnych oraz fatalnego wizerunku.

– Musimy przywrócić rangę i dobry wizerunek Rady Gminy, bo to mieszkańcy nas delegowali do ich reprezentowania. Naszym celem nadrzędnym jest dbanie o interesy mieszkańców gminy. Moje priorytety to respektowanie prawa, ram ustawowych, w jakich porusza się rada gminy, wolność wypowiedzi, wzajemne poszanowanie siebie i swojego czasu, parlamentarne zasady merytorycznej dyskusji, poprawa jakości pracy rady – mówił Dariusz Kępczyński.

Nowy przewodniczący podkreślił także, że tylko przy współpracy z wójtem gminy, rada może realizować założone cele, a współpraca tych dwóch organów samorządu gminnego jest obowiązkiem i koniecznym warunkiem, aby wspólnie działać na rzecz gminy.  Z wyboru przewodniczącego nie krył zadowolenia wójt Marcin Zawadka.

– Cieszę się z tego wyboru, ponieważ kolega Darek Kępczyński od początku mojego urzędowania był tą osobą, która zawsze potrafiła łączyć to, co było wcześniej z tym, co przyszło po wyborach. Zawsze szukał złotego środka i współpracy. Nie ma nic ważniejszego od tego, co powiedział Dariusz, że my tutaj jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom, a nie realizować partykularne interesy grup politycznych, czy partii. Służbę każdy może inaczej rozumieć, ale musi być wzajemny szacunek, współpraca, chęć dialogu – powiedział wójt gminy, gratulując wyboru nowemu przewodniczącemu.

Na wniosek radnych Stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno rozszerzono pierwotny porządek obrad o powołanie komisji stałych oraz wybór ich składu osobowego. I tak do poszczególnych komisji wybrano radnych.

Komisja rewizyjna: Magdalena Durniat, Andrzej Pietrzak, Tomasz Piórkowski, Paweł Baranowski.  Przewodniczącą komisji rewizyjnej w tajnym głosowaniu całej rady została wybrana Magdalena Durniat.

Komisja oświaty, polityki społecznej i bezpieczeństwa: Jarosław Szałkowski, Małgorzata Sawicka, Małgorzata Kikolska, Janusz Szenk.

Komisja budżetu i rolnictwa: Anna Zalewska, Jarosław Śliwiński, Anna Głowacka, Izabela Tomaszewska.

Członkowie poszczególnych komisji wybiorą spośród siebie przewodniczących komisji. Na kolejnej sesji powołana zostanie również komisja ds. współpracy z wójtem.

sss