NOWY SPRZĘT DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 05.10.2021r. w Urzędzie Gminy Słupno odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego dla strażaków z Gminy Słupno. W spotkaniu uczestniczyli: P. Tomasz  Kominek- Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Delegatury w Płocku,  P. Krzysztof Różalski – Naczelnik OSP Słupno, P. Adrian Różalski- kierowca OSP Słupno , P. Sławomir Ners -Prezes OSP Cekanowo i  P. Szymon Zeltyng -Wiceprezes OSP Cekanowo. W imieniu Wójta Gminy Słupno sprzęt przekazała Pani Agnieszka Ruclak -Zastępca Wójta Gminy Słupno.

  Środki na zakup sprzętu pochodzą z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego, które  uruchomiło zadanie pn.: „OSP -2021” wspierając gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej .W ramach tego zadania dokonano zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słupnie i Cekanowie. Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.

Sprzęt  dla jednostki OSP Słupno zakupiony w kwocie 40 000,00 zł  dofinansowany został  :

–  ze środków Województwa Mazowieckiego – w kwocie 20 000,00 zł,

–  z budżetu Gminy Słupno – w kwocie 20 000,00 zł.

Sprzęt zakupiony dla jednostki OSP Cekanowo w kwocie 37 660,14 zł dofinansowany został :

ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie – 18 570,00 zł,

–  z budżetu Gminy Słupno w kwocie – 19 090,14 zł

sss