Nowy sprzęt dla strażaków

W środę w Urzędzie Gminy w Słupnie przekazany został sprzęt 3 gminnym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Do OSP Słupno trafiła echosonda z GPS, do OSP Mijakowo – pompa szlamowa z osprzętem i do OSP Gulczewo – mundury wyjściowe, węże pożarnicze, stojak hydrantowy, smok ssawny. Zakup tego zestawu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Płockiego. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 13 588,85 zł. (80 % kosztów pokrył powiat, a pozostałe 20 % Urząd Gminy).
Z kolei w ramach dofinasowania zadania pt. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słupno” (współfinasowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości) zakupiono wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Do OSP Cekanowo i OSP Gulczewo trafiły torba ratownicza, a do OSP Słupno – sprzęt oznakowania terenu akcji, detektor napięcia, detektor wielogazowy oraz bosak teleskopowy dielektryczny. Wartość sprzętu – 16 666,39 zł (99% kosztów pokrył Fundusz Sprawiedliwości 1 % Urząd Gminy).
W uroczystości przekazania uczestniczył Wójt Gminy Słupno – Marcin Zawadka, Stefan Jakubowski – członek zarządu Powiatu Płockiego i prezes zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Słupnie a także prezesi i naczelnicy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Słupno.

sss