Nowy sprzęt dla strażaków

W wyniku złożonego przez Wójta Marcina Zawadkę wniosku zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Słupno. Przedmiotem umów jest zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania realizowany w ramach III edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019”
Wartość dofinansowania dla poszczególnych jednostek :
OSP Święcieniec – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Cekanowo – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Miszewku Strzałkowskim – zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł

sss