Nowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z dostosowaniem treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028), Gmina Słupno od dnia 11 kwietnia 2022r. wprowadza nowy wzór umowy. Nowy wzór umowy z tzw. OWU tj. Ogólnymi Warunkami Umowy zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące pomiędzy Państwem, jako odbiorcą usług a Gminą Słupno.

Nowy wzór umowy wraz z załącznikami dostarczony zostanie Państwu w następujący sposób:

  • poprzez Inkasenta w trakcie odczytów: Stare Gulczewo, Mirosław, Słupno, Miszewko Strzałkowskie, Miszewko – Stefany, Szeligi, Mijakowo, Sambórz, Ramutowo, Święcieniec, Barcikowo, Rydzyno, Bielino, Wykowo;
  • drogą pocztową wraz z fakturą: Nowe Gulczewo, Cekanowo, Borowiczki – Pieńki, Liszyno.

Podpisaną umowę wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8A.

Załączniki do umowy:

  1. Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU)
  2. Ceny, stawki wynikające z taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy
  3. Prawa konsumenta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 24 267 95 62 lub e-mail: wodociagi2@slupno.eu.

sss