Objazd na ul. Pocztowej oraz na linii autobusowej S3

W związku z przebudową ulicy Pocztowej w Słupnie, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego, w tym zmiana w organizacji linii autobusowych:
  1. Z uwagi na charakter planowanych prac budowlanych (prowadzenie prac w wykopie otwartym, budowa sieci, budowa nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz przebudowa obiektu mostowego) prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ulicy Pocztowej dla ruchu kołowego, z możliwym dopuszczeniem jedynie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku ulicy (po zakończeniu prac w głębokich wykopach). Dla ruchu innego niż lokalny wyznaczono objazdy przez Wykowo.
  2. Autobusy linii S-3 skierowane będą objazdem przez Wykowo. Nie będą obsługiwane przystanki na ul. Pocztowej: Słupno GOPS, oraz Słupno Bociania.
  3. Autobusy linii szkolnej G-1, na zasadzie wyjątku będą wykonywały kursy normalną trasą (z obsługą przystanków Słupno Bociania, Słupno GOPS). Autobusy te, jako jedyne, będą indywidualnie przepuszczane przez plac budowy (o ile będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa).
sss