Obowiązek składania deklaracji w CEEB

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Deklaracje można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Słupnie lub online w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW, są zobligowani do wysłania dokumentu w terminie:

  • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Każdy właściciel/zarządca zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli przekazywał tego rodzaju informacje w ramach inwentaryzacji.

Dodatkowe informacje o CEEB oraz DEKLARACJE DO POBRANIA: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Strona logowania: https://zone.gunb.gov.pl/

sss