Obowiązek umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości

Właścicielom nieruchomości zabudowanych przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku, a w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości również na ogrodzeniu.

Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic – nazwę miejscowości.
Obowiązek ten wynika z przepisu zawartego w art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

sss