Obradowała Gminna Rada Dzieci i Młodzieży

W środę 30 maja Gminna Rada Dzieci i Młodzieży już po raz trzeci obradowała w Urzędzie Gminy w Słupnie. W jej skład weszło po pięciu przedstawicieli szkół ze Słupna, Liszyna i Święcieńca.

W sesji, przygotowanej z okazji Dnia Dziecka, wzięli udział także nauczyciele, gminni radni, pracownicy gminy, Ewa Szymańska – radna sejmiku województwa mazowieckiego oraz wójt Marcin Zawadka i zastępca wójta Agnieszka Ruclak. Już przed sesją wójt na jeden dzień przekazał funkcję włodarza gminy Maciejowi Podgrudnemu – uczniowi II klasy Gimnazjum w Słupnie. Młodzieżowy wójt towarzyszył Marcinowi Zawadce podczas całodziennej pracy, otworzył także sesję. Młodzi radni na przewodniczącą rady wybrali Kasię Rajewską, a jej zastępcą – Karola Dzięgielewskiego. Młodzi i bardzo młodzi radni (najmłodsza radna miała zaledwie 7 lat) błyskawicznie pozbyli się tremy, zgłosili sporo bardzo ciekawych wniosków. Cieszy, że cześć z nich ma bardzo dużą szansę na realizację lub jest już w trakcie wdrażania w życie. Dotyczy to np. ścieżki pieszo-rowerowej ze Święcieńca do Miszewka Strzałkowskiego, która ma powstać jeszcze w tym roku (młodzi chcą jej przedłużenia do Słupna). Radni z gminnych szkół chcą m.in. także tabletów zamiast książek, utworzenia górki dla saneczkarzy i narciarzy przy SP w Slupnie, ścieżki dydaktycznej na terenach zielonych w Liszynie, wymiany międzynarodowej z uczniami z innych krajów, pokoju gier w każdej szkole na terenie gminy, boiska do tenisa lub terenu z mini golfem w Słupnie, budowy orlika w Miszewku Strzałkowskim, w czasie upałów kurtyny wodnej przy SP w Słupnie, placu zabaw w Święcieńcu, tyrolki lub „małpiego gaju” przy SP w Liszynie. Wszystkie te wnioski zostały przegłosowane pozytywnie. Nie uzyskał aprobaty tylko jeden wniosek – dotyczący wymiany kafelków w łazienkach w SP w Słupnie. Po podpisaniu uchwał wszystkie wnioski trafiły do wójta Marcina Zawadki i – wzorem poprzednich lat – część z nich ma szansę na realizację. Po owocnych obradach zastępca wójta Agnieszka Ruclak oprowadziła młodych radnych po całym budynku Urzędu Gminy w Słupnie i opowiedziała, czym się zajmują poszczególne wydziały.

sss