Obwieszczenie Gminnej Komisji w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 14 marca 2024 r.

Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Słupnie, wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W terminie do dnia 14 marca 2024 r. zgłoszono tylko jednego kandydata na wójta. 

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na wójta Gminna Komisja Wyborcza w Słupnie przyjmuje w swojej siedzibie:

Urząd Gminy w Słupnie (sala obrad), ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno do dnia 19 marca 2024 r. do godz. 16:00

Dyżury:

15.03.2024 r. godz. 10:00 – 11:00

19.03.2024 r. godz. 15:00 – 16:00

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPNIE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zobacz

sss