Obwieszczenie Wojewody o kwalifikacji wojskowej w roku 2023

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w
sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z
dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zobacz
sss