Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu Założeń do Planu Zaopatrywania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Słupno” – zobacz