Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

opłatę za odbiór odpadów komunalnych do dnia 15 lutego br. za miesiąc styczeń zobowiązani są Państwo uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego, który Państwo otrzymali w przesyłce od Urzędu Gminy Słupno.

Prosimy o niewpłacanie powyższych należności na ogólny rachunek Gminy Słupno ani rachunek, który posiadali Państwo w Związku Gmin Regionu Płockiego.

Informujemy, że dystrybucja indywidualnych  numerów kont jest kontynuowana.

Osoby, które złożyły deklarację i nie otrzymały jeszcze indywidualnego numeru konta bankowego proszone są o wstrzymanie się z płatnościami do czasu jego otrzymania.

sss