ORLIK W LISZYNIE OTWARTY

W ramach przywracania aktywności sportowej od 4 maja 2020 r. można korzystać z boiska Orlik w godz. od 16 do 20.30 ale tylko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

  • zachowanie dystansu społecznego – 1,5 metra,
  • ograniczona liczba osób – do 6 osób na boisku ,
  • weryfikacja uczestników ( zgłoszenie do animatora sportu osób wchodzących na obiekt ),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), · obowiązek zasłaniania twarzy do momentu wejścia na obiekt, sam trening – bez maski,​
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt ,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Animator, pełniący dyżur na boisku, ma prawo domagać się stosowania powyższych zasad, a osoby nierespektujące ich, prosić o opuszczenie obiektu. Kontakt do animatorów sportu na boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej w Liszynie: Pan Jarosław Iwanowski – 797 406 506 Pan Przemysław Michalski – 508074 148

sss