OTWARCIE ORLIKÓW NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Zgodnie z II etapem rozmnażania gospodarki od 4 maja zostaną otwarte obiekty sportowe. Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury o charakterze otwartym, muszą zachować zasady bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z obiektów sportowych
• Ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 zawodników na boisku
• Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – 2 metry
• Weryfikacja uczestników- rezerwacja oraz wejście na obiekt po zgłoszeniu u animatora
• Obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu wejścia na obiekt – trening bez masek
• Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego – korzystanie tylko z WC
• Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
• Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
• Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu.
• Animator pełniący dyżur na boisku ma prawo domagać się stosowania powyższych zasad , a osoby nieprzestrzegające ich prosić o opuszczenie obiektu.

sss