Otwarcie placu zabaw i wybory sołtysa w Mirosławiu

22 maja 2023 r. w Mirosławiu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Wstęgę przecięły dzieci w towarzystwie Pani Agnieszki Ruclak – Zastępcy Wójta, Pani Małgorzaty Sawickiej – Przewodniczącej Rady oraz Pana Andrzeja Pietrzaka i Pawła Baranowskiego – Radnych Gminy Słupno.

Na najmłodszych czekała wata cukrowa, lody, magiczne napoje oraz malowanie twarzy. Radni rozdawali bańki mydlane do wspólnej zabawy. Wydarzenie zostało sfinansowane przez Centrum Usług Środowiskowych, który został zaproszony do współpracy z inicjatywy Radnego Andrzeja Pietrzaka.

Plac zabaw jest inwestycją sfinansowaną ze środków funduszu sołeckiego, programu MIAS oraz budżetu gminy w wysokości 59.000 zł. Dodatkowo Radny Andrzej Pietrzak pozyskał środki w wysokości ponad 7 tys. zł od sponsora, tj CUŚ.

Po uroczystym otwarciu placu zabaw w budynku świetlicy odbyły się wybory na nowego sołtysa w związku z rezygnacja z tej funkcji Andrzeja Pietrzaka. Nowym sołtysem wsi Mirosław został Pan Mateusz Winiarek. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.

sss